Psykoterapi

Samtala och reflektera med en professionell samtalspartner.

Att stanna upp, samtala och reflektera tillsammans med en professionell samtalspartner kan vara en bra väg ut ur svåra situationer.

Här erbjuds du att tillsammans med en erfaren psykoterapeut söka förståelse för hur symptomen hänger samman med din nuvarande livssituation eller med tidigare erfarenheter.

Du får hjälp att skapa en varaktig förändring i riktning mot hälsa och välbefinnande. Du finner nya strategier att hantera problem i vardagen som gör att du kommer vidare och mår bättre.

Vi hjälper dig med

Samtal med psykoterapeut i syfte att ge hjälp att gå vidare mot de mål individen själv önskar. Komma förbi hinder och se möjligheter.

Stödsamtalen har som mål att stödja och utveckla den anställda och arbetsgruppen.

Samtal tillsammans med psykoterapeut, den anställde samt arbetsgivaren för att planera, stödja och möjliggöra en återgång till arbetet.

Här erbjuds du att tillsammans med psykoterapeut söka förståelse för hur symptom hänger samman med nuvarande livssituation eller med tidigare erfarenheter. Du får hjälp att skapa en varaktig förändring i riktning mot hälsa och välbefinnande.

Här ni hjälp att bryta negativa mönster och att lösa era relationsproblem.

I en akut krissituation erbjuder vi psykologiskt stöd med samtal inom 3 dagar med  psykoterapeut.

Arbetsgrupper som hamnar i akuta krissituationer erbjuds gemensamma samtal utifrån den situation som uppstått. Samtal erbjuds inom 3 dagar.

När konflikt uppstår i en arbetsgrupp erbjuder medlande samtal med berörda parter.

Våra psykoterapeuter